School Vakanties

Overzicht schoolvakanties schooljaar 2019-2020

 
Vakantieperiode
Regio
Voorjaarsvakantie
16-02-19 t/m 24-02-19
Noord
Voorjaarsvakantie
23-02-19 t/m 03-03-19
Midden/Zuid
Meivakantie
27-04-19 t/m 06-05-19
Alle regio’s
Zomervakantie
13-07-19 t/m 25-08-19
Noord
Zomervakantie
20-07-19 t/m 01-09-19
Midden
Zomervakantie
06-07-19 t/m 18-08-19
Zuid
Herfstvakantie
19-10-19 t/m 27-10-19
Midden/Noord
Herfstvakantie
12-10-19 t/m 20-10-19
Zuid
Kerstvakantie
21-12-19 t/m 05-01-20
Noord/Midden/Zuid
 

LET OP:
U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties.
Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet.
U kunt wel bij de schooldirectie een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.
Bron: Rijksoverheid