School Vakanties

Overzicht schoolvakanties schooljaar 2019-2020

 
Vakantieperiode
Regio
Voorjaarsvakantie
15-02-20 t/m 23-02-20
Noord
Voorjaarsvakantie
22-02-20 t/m 01-03-20
Midden/Zuid
Meivakantie
25-04-20 t/m 03-05-20
Alle regio’s
Zomervakantie
04-07-20 t/m 16-08-20
Noord
Zomervakantie
18-07-20 t/m 30-08-20
Midden
Zomervakantie
11-07-20 t/m 23-08-20
Zuid
Herfstvakantie
10-10-20 t/m 18-10-20
Noord
Herfstvakantie
17-10-20 t/m 25-10-20
Midden/Zuid
Kerstvakantie
19-12-20 t/m 03-01-21
Noord/Midden/Zuid
 

LET OP:
U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties.
Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet.
U kunt wel bij de schooldirectie een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.
Bron: Rijksoverheid